Coach magazine çalışan ve yazarların uyması gereken iş etiği kuralları Coach Magazine Etik Kurulu tarafından belirlenmiştir. Coach Magazine çalışanları ve yazarları bu çerçevede etik kurallara uyma ve uyulması konusunda yönlendirici olma sorumluluğunu üstlenirler.

“Yeşil Etik Hattı” bu sorumluluğun bir parçası olarak oluşturuldu. Coach Magazine çalışanları ve Yazarlar, kendi davranışları veya çevresindeki Coach Magzine çalışanlarının ve yazarların davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile bu hattı kullanabilirler. Coach Magzine çalışanları ve yazarları ile ilgili etik kurallara uyum konusundaki tüm bilgilendirmelerin bu hat üzerinden yapılması beklenir. Her türlü soru ve bilgilendirme Etik Kurulu tarafından cevaplanır.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Coach Magzine Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Coach Magzine çalışanlarının, yazarlanın veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur. İnceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.

Soru ve bildirimlerinizi aşağıdaki kanallardan Coach Magazine Etik Kurulu’na iletebilirsiniz:
E-posta: [email protected]
Website: www.coachmagazine.net

Deneyiminize dayanarak Türkiyenin ilk ve tek koçluk derğisini arkadaşınıza veya ailenizden birine tavsiye etme olasılığınız nedir?
Hiç olası değil Nötr Son derece olası