1.Coach magazine Türkiye tarafından hazırlanan online ve basılı tüm periyodik yayınlarda (dergi, gazete, e-bülten, web site vs) hiç kimse ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi, dini inançları ve fiziki kusurları nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

2.Yayınlara konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden veya kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye veya ayrıcalık kabul edilemez.

3.Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

4.Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

5.Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayımlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.

6.Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır.

7.İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

8.İlan karşılığı haber, yazı ve röportaj yayınlanamaz.

9.Haber, köşe yazısı, röportaj niteliğindeki yazılarda marka tanıtımı yapılamaz.

10.Şirket ve yönetici başarı öykülerinden oluşan haber ve röportajlar yayınlanamaz.

11.Coach magazine Türkiye Yönetim Kurulu tarafından onaylanmayan hiçbir içerik yayınlanamaz.

12.Yayın tarihi için konan zaman (ambargo) kaydına uyulur.

13.Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

Deneyiminize dayanarak Türkiyenin ilk ve tek koçluk derğisini arkadaşınıza veya ailenizden birine tavsiye etme olasılığınız nedir?
Hiç olası değil Nötr Son derece olası